Har du lyst til at gøre en forskel?

Har du lyst til at gøre en forskel?

Patientforeningen HS Danmark søger en ny suppleant til at deltage i foreningens arbejde.

Hovedfokus for udvalgsarbejdet er at følge og være med til at give input til foreningens arbejde med at få udbredt kendskabet til sygdommen,
og ligeledes bidrage til videre udvikling af foreningens hjemmeside.

Du kan deltage på alle møderne, men har dog ikke stemmeret.

Suppleanten træder ind, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i løbet af året.

For mere information og interessetilkendegivelse, henvendelse til os på formand@hidrosadenitis.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig snarest.