Svenskerne vil også være med til at sige shh og bryde tabuet om HS! #donateashh #eadv