Hos lægen

Det er vigtigt at forberede sig godt inden konsultationen hos lægen. Få gode råd til, hvordan du udnytter tiden bedst muligt. 

Tiden er knap i lægekonsultationen. Det kan medføre, at man går derfra med en del ubesvarede spørgsmål samt en del kommentarer til behandlingen, som man gerne ville have diskuteret med lægen. Nogle kan opleve, at lægen ikke har hørt på dem og forstået, hvorfor de kom. Denne form for kontakt med lægen kan de derfor betragte som nærmest ligegyldig. Det kan måske tilmed føre til en modvilje mod at anvende den recept, som de “blot” er blevet udstyrede med. Lægen bør give en begrundelse for sin behandlingsplan – ikke kun ”hvordan”, men også ”hvorfor”, og lægen skal være opmærksom på, at selv kendte medicinske udtryk kan forstås forkert.

For at forebygge en sådan situation og dermed opnå et mere tilfredsstillende resultat af konsultationen kan man forberede sig grundigt, inden man møder op hos lægen. Skriv alle spørgsmål og kommentarer til lægen klart og tydeligt ned på en seddel med letlæselig skrift. Medbring gerne en ledsager. Ledsageren kan hjælpe med at huske dig på alle punkterne, så du får spurgt ind til alle dine spørgsmål samt hvad der bliver svaret. Man kan evt. aflevere sit papir med spørgsmål allerede ved ankomsten. Derved giver man lægen mulighed for hurtigt at danne sig et overblik over, hvad problemet er, og hvad konsultationen drejer sig om. Det giver lægen bedre mulighed for at prioritere den tid, der er til rådighed. Medbring endvidere navnene på alle de midler, der indtages eller anvendes (også kosttilskud) samt evt. en oversigt over sygdomsforløbet. Bemærk at nogle læger kan være af den opfattelse, at man går for meget op i sin sygdom, hvis man kommer med lange notater. Fortæl, at du er blevet anbefalet at skrive noget ned om symptomer osv.

Det er vigtigt at søge en forklaring på det, man undrer sig over, eller som man ikke helt forstår. Vær opmærksom på, hvilke vanskelige situationer der optræder i hverdagen. Fortæl lægen det, hvis der er behov for støtte ang. hverdagen med sygdommen. Selv om lægen ikke selv kan tage sig af problemet, kender denne måske til, hvilke hjælpemidler der findes, og hvor man kan søge yderligere hjælp. Forholdet til lægen bør være så tillidsfuldt som muligt, så det er vigtigt at være åben omkring, hvad man gør i forhold til sin sygdom – også hvis man søger anden hjælp end den lægevidenskabelige.

Tjekliste

Medbring oversigt over medicin

Skriv dine spørgsmål ned hjemmefra (symptomer?, henvisning til specialist?, andre med samme sygdom?, patientforening?)

Medbring evt. ledsager