10 år og hurra for os!

Patientforeningen HS Danmark blev stiftet 30. september 2013, og derfor kan vi nu fejre vores 10 års jubilæum!

Vi kan se tilbage på 10 år med opbygning af hjemmeside, informationsmaterialer, møder og kampagner, hvor vi har gjort opmærksom på HS og de konsekvenser, det har for os som patienter at leve med HS. Vi har opbygget en facebookgruppe med næsten 3000 medlemmer, der åben, ærligt og omsorgsfuldt deler erfaringer og støtter hinanden. Vi har også samarbejdet med specialister, forskere og firmaer, som alle vil det samme som os. I løbet af de 10 år er der mange, der har fundet ud af, at de tilbagevendende bylder, de er plaget af, er en kronisk hudsygdom, der kaldes Hidrosadenitis Suppurativa – og at der findes behandling for sygdommen. Men stadig er der alt for mange, der kæmper en ulige kamp mod uvidenhed, manglende forståelse og utilstrækkelig (eller forkert!) behandling. Der er stadig meget at gøre for os som patientforening.

Vores bestyrelsesmedlem Solveig Esmann var ankerperson i den proces, der førte frem til stiftelsen af patientforeningen i 2013. Solveig har skrevet et jubilæumsskrift, hvor hun ser tilbage og frem – og kommer med en stærk opfordring til, at flere engagerer sig i patientforeningen. Vi har brug for alle gode kræfter.

Læs med nedenfor, hvor du også kan hente Solveigs jubilæumsskrift som pdf.