GDPR

Privatlivspolitik for Patientforeningen HS Danmark

Vi behandler personoplysninger og bestræber os derfor på at overholde lovgivningen i databeskyttelsesforordningen pr. 25. maj 2018 (populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk).

Vi har vedtaget en privatlivspolitik, der fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Dataansvarlig

Patientforeningen HS Danmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du har spørgsmål til vores brug af persondata, er du velkommen til at kontakte patientforeningens data-kontaktperson:

Patientforeningen HS Danmark

Att. Formand Bente Villumsen

Holmevej 24, 2860 Søborg

Tlf. 42 97 02 51

info@hidrosadenitis.dk

CVR: 35497498

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1.                   Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: navn, fødselsår, adresse, E-mailadresse og telefonnummer samt indmeldelsesdato og eventuel udmeldelsesdato. Bemærk, at vi ikke beder om CPR-nummer
 • Følsomme personoplysninger: om man har HS samt årstal for sygdomsdebut

2.                   Oplysninger om frivillige:

 • Alle frivillige skal være medlemmer af foreningen, hvorfor det er de samme oplysninger, vi har om frivillige som ovenfor under medlemsoplysninger

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel)

1.                   Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

2.                   Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser, du har bestilt
 • At administrere din relation til foreningen

3.                   Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang, vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder at betale kontingent m.v.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller arrangementer i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Som led i din indmeldelse giver du samtykke til, at vi håndterer dine personoplysninger som ovenfor beskrevet. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at udmelde dig af foreningen og bede os slette dine personoplysninger.