Generalforsamling tirsdag den 23. april 2024 i Roskilde

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling 2024 i Patientforeningen HS Danmark

Tirsdag den 23. april kl. 18.00

I “Orangeriet”, Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til godkendelse)
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår (til godkendelse)
 6. Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår
 7. Fastlæggelse af personligt og virksomhedskontingent for det kommende kalenderår
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er bestyrelsesmedlemmer:
  Solveig Esmann (modtager genvalg)
  Bente Villumsen (modtager genvalg)
  Anne Kragh Selzer (modtager ikke genvalg).
  Derudover er der to ubesatte pladser i bestyrelsen, og der kan desuden vælges to suppleanter. Suppleanter kan inviteres til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  På valg er revisor Mette Goldbech (modtager genvalg). Der kan desuden vælges en revisorsuppleant.
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, jf. foreningens vedtægter. Skriv til formand@hidrosadenitis.dk senest 9. april.

Efter generalforsamlingen vil der være en let anretning til deltagere, der har meldt sig til på forhånd, senest fredag den 19. april på e-mail: info@hidrosadenitis.dk.

Bestyrelsen har mulighed for at give støtte til transportudgifter i et begrænset omfang. Hvis du har problemer med transportudgifter, så skriv det, når du tilmelder dig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen