VIDEN OM HS

HS-FORSKNINGEN ER I RIVENDE UDVIKLING

Hidrosadenitis Suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme hudreaktioner, der ligner bumser eller bylder. Selvom HS anses for at være forholdsvis udbredt i befolkningen, er den endnu ikke særlig velkendt blandt patienter og læger. Mange patienter lider i stilhed og er intetanende om deres diagnose og behandlingsmulighederne.

Der mangler viden om HS, men forskningen er i rivende udvikling. Ny viden, nye behandlingsformer og nyt samarbejde på tværs af forskere, behandlere og patientforeninger giver håb for dig, der lever med HS.

Patientforeningen HS Danmark ønsker at formidle ny viden om HS til patienter og pårørende. Derfor har vi i samarbejde med førende specialister i Danmark samlet en mængde forskning, som er relevant for dig, der lever med HS. Vores nye hæfte, “VIDEN OM HS” giver dig indblik i, hvilken rolle bakterier, gener og immunforsvar spiller for sygdommen, hvordan lægerne klassificerer sygdommen, vigtige følgesygdomme, som du bør være opmærksom på, og de forskellige behandlingsmuligheder, som findes i dag.

Ambitionen med hæftet er at samle og formidle patientens og specialistens indsigter, som begge er
uundværlige i HS-behandlingen. Det er vores forhåbning, at vi kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af sygdommen og derved styrke samarbejdet mellem patient og læge.

Hent VIDEN_OM_HS_(pdf) her >

See KNOWLEDGE ON HS (pdf) here >

Voir CONNAISSANCES SUR L’HIDROSADÉNITE SUPPURÉE (pdf) >

Zie KENNIS-OVER-HS (pdf) >

READ PAGE IN ENGLISH >