Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker skirftligt med mindst 21 dages varsel til foreningens medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med formulerede forslag til behandling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ligesom til generalforsamlingen, med mindst 21 dages varsel til foreningens medlemmer.

Referaterne fra generalforsamlingerne offentliggøres her senest 4 uger efter afholdelse.

 

Referater fra generalforsamlinger

Generalforsamling 20/4-2016
Ekstraordinær generalforsamling 16/11-2015
Generalforsamling 20/4-2015
Ekstraordinær generalforsamling 29/10-2014
Generalforsamling 28/4-2014
Stiftende generalforsamling 30/9-2013