Dermatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus beder om din hjælp

En af foreningens formål er, at tilskynde til og yde støtte til forskning inden for HS – jo mere viden, jo bedre stilles patienterne. Du kan se mere om foreningens formål her

Vi vil derfor opfordre alle der har lyst og mulighed for, at hjælpe til at melde sig. Se hvad undersøgelsen handler om, og hvem du kan kontakte nedenfor:

 

Mikrobiologisk undersøgelse af HS

På Roskilde Sygehus er læge, ph.d. studerende Christine Ardon i færd med at lave mikrobiologiske undersøgelser af HS, og i den forbindelse søger hun kontakt med patienter med HS, der er villige til at få taget to hudprøver (biopsier). Det drejer sig om små hudprøver på 3 mm. Man vil blive lokalbedøvet inden prøven bliver taget.

Med denne undersøgelse håber Dermatologisk Afdeling at kunne forklare sygdommen endnu bedre og at blive endnu mere specifikke i behandlingen af HS.

Undersøgelsen vil blive foretaget på fredage i november og december i tidsrummet 8.00-14.00 og vil tage ca. 20 minutter.

Transportudgifter vil blive refunderet efter statens takster, og vi tilbyder gerne at informere om undersøgelsens udfald, når studiet er færdigt.

Hvis du har mulighed for og lyst til at deltage, bedes du kontakte sekretær Diana Nielsen på tlf. 47 32 26 15, mail dnl@regionsjaelland.dk.