Generalforsamling 29. april 2019

Patientforeningen HS Danmark holder ordinær generalforsamling 29. april 2019 kl. 18 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Alle medlemmer er velkomne. Find pdf med indkaldelse til generalforsamling her:

På generalforsamlingen er der punkter som:

  • Beretning om foreningens aktiviteter siden sidste år
  • Regnskab for 2018 og budget for 2019
  • Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg. De genopstiller alle tre.
  • Valg af suppleanter – p.t. har vi ingen, så meld dig gerne!
  • Valg af ny revisor.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 15. april. Skriv til formand@hidrosadenitis.dk.

Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til forplejningen sætter vi pris på besked om at du kommer, senest torsdag den 24. april på e-mail: info@hidrosadenitis.dk.