Virksomhedsmedlemmer

Patientforeningen HS Danmark er først og fremmest en medlemsorganisation for dig der har HS, dine pårørende og andre, der har interesse i at støtte patientforeningens arbejde med at øge kendskabet til HS og skabe bedre vilkår for patienterne og bedre behandling, blandt andet ved at understøtte forskningen. 

Vi optager også virksomhedsmedlemmer. Følgende virksomheder er medlem af Patientforeningen HS Danmark med et støttemedlemskab:

Novartis Healthcare A/S
UCB Nordic
UNION Therapeutics
Vores støttemedlemmer gør en stor forskel for patientforeningens muligheder for at arbejde for patienter med HS. Vi vil gerne sige en stor tak til jer alle!

Virksomhedsmedlemskab koster 1500 kr. om året. Skriv til hs@sekr.dk med oplysninger om firmanavn, kontaktperson og kontaktoplysninger, faktureringsadresse og evt. bemærkninger.