Ekstraordinær generalforsamling 29. oktober 2014

Patientforeningen holdt ekstraordinær generalforsamling

Patientforeningen holdt ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 29. oktober 2014 på Roskilde Sygehus.
Årsagen var, at bestyrelsen flere steder fra var blevet gjort bekendt med, at vores medlemskontingent var for højt.
Det var vi enige i, og vi besluttede derfor at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Det blev på generalforsamlingen besluttet at nedsætte kontingentet til kr. 150 årligt.

Der blev desuden valgt to nye suppleanter til bestyrelsen. Patientforeningen vil gerne byde velkommen til Betina Egerup Wøjcik og Janne Henriksen, som stillede op som kandidater og blev valgt.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

De bedste hilsner

Patientforeningen HS Danmark