Ekstraordinær generalforsamling 5. november 2018

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

Mandag den 5. november holdes ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse er sendt på mail til alle medlemmer 9. oktober.

Vi er i den situation, at har mistet den ene af vores to revisorer. Ifølge vores vedtægter skal vi have to valgte revisorer, og derfor indkalder vi nu til ekstraordinære generalforsamling, så vi kan få valgt en afløser. Heldigvis har vi allerede fundet en kandidat, som er villig til at træde ind, men andre kandidater er også velkomne. Samtidig har vi mulighed for at vælge suppleanter til bestyrelse og revisor. Du er meget velkommen til at stille op til en af posterne, hvis du vil være med i arbejdet. Suppleanterne til bestyrelsen har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen holdes

Mandag den 5. november kl. 19.30 på Sjællands Universitetshospital, Vestermarksvej 16, Roskilde.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af to stemmetællere
  4. Valg af en revisor
  5. Valg af en revisorsuppleant
  6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Tilmelding er ikke nødvendig, men vi vil alligevel sætte pris på en tilmelding, senest onsdag den 31. oktober på mail til info@hidrosadenitis.dk – så vi ved, hvor mange deltagere, vi skal vente.

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]