Nyt nationalt center for autoimmune sygdomme

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

Sundhedsministeriet har bevilget 18 millioner til et fireårigt projekt om etablering af et Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Det er foreningsnetværket De Autoimmune, som Patientforeningen HS Danmark er en del af, og FAIM (Foreningen for Autoimmune Sygdomme) der i samarbejde med Afdeling for Hud- og Kønssygdomme ved Aarhus Universitetshospital står bag projektet, der har til formål at udvikle og forbedre behandlingen af patienter med autoimmune sygdomme i Danmark.

”Den indsats, der ydes i dag for disse patienter, halter langt efter de tilbud, vi har til folk med andre sygdomme. Der går lang tid med at finde ud af, hvad de fejler, man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved dem, og mange får ikke den rigtige behandling. Det må vi gøre bedre,” udtaler formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) til Berlingske om bevillingen til centret. Det er Liselott Blixt og Dansk Folkeparti, der har initieret og prioriteret denne 4-årige bevilling på 18 millioner kroner.

I Patientforeningen HS Danmark er vi begejstrede for, at vores samarbejde med fire andre foreninger i netværket De Autoimmune nu har båret frugt. Med det nye center lægger vi grunden til en helt ny måde at se patienten på, hvor det ikke er patienten, der skal løbe fra det ene speciale til det andet, men de forskellige specialer der samler sig om at behandle patienten. Der er nemlig mange af os, der har autoimmune sygdomme,  der har mere end én diagnose. For HS-patienter er det særligt gigt og tarmsygdomme, der forekommer, og mange oplever, at de selv skal koordinere behandlingen af de forskellige sygdomme.

Patienter med autoimmune sygdomme er ofte multisyge og lever med mere end én autoimmun diagnose. Samtidig har de en øget risiko for hjertekarsygdomme og psykiske lidelser som fx depression. Det giver komplekse sygdomsforløb og udfordringer for både patient og sundhedssystem.

Det nationale center skal derfor udvikle nye løsninger for at sikre denne patientgruppe et helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsforløb. Projektet løber i første omgang fra 2018-2022.

Læs artikel: Overset folkesygdom koster ekstra måneds sygedage

Se websitet: En diagnose kommer sjældent alene

Flere hundredtusind danskere lever med én eller flere autoimmune sygdomme som HS, psoriasis, kronisk tarmbetændelse, leddegigt og rygsøjlegigt. Sygdommene er ofte invaliderende og kendetegnet ved, at mere end hver femte patient har mere end én autoimmun diagnose. Derudover har autoimmune patienter øget risiko for en række følgesygdomme.

Det gør patienter med autoimmune sygdomme til en udsat gruppe. Fx viser undersøgelser, at jo flere autoimmune diagnoser, man har, desto sværere har man ved at tage en uddannelse og få og fastholde et arbejde, og autoimmune patienter har i gennemsnit 28 ekstra sygedage om året som følge af deres sygdom. Udfordringerne i mødet med sundhedssystemet stiger også med antallet af diagnoser.

Det viser tydeligt, at der meget at hente ved at effektivisere behandlingen af patienter med autoimmune sygdomme, for patienten såvel som for samfundet.

Læs artikel: HS kommer sjældent alene

Der er derfor vigtigt at sikre et helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsforløb. Formålet med etableringen af et center er at udvikle nye principper og standarder for den ambulante behandling af patienter med autoimmune sygdomme, som kan forbedre behandlingen og øge livskvaliteten for patienterne. Vi forventer, at det nye center er klar til at modtage de første patienter i begyndelsen af 2019.

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]