Generalforsamling 17. april 2018 i Roskilde

Patientforeningen HS Danmark holder ordinær generalforsamling 17. april 2018 kl. 18 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Alle medlemmer er velkomne.

Hent Indkaldelse til generalforsamling 2018 (pdf)

På generalforsamlingen er der punkter som:

  • Beretning om foreningens aktiviteter siden sidste år
  • Regnskab for 2017 og budget for 2018
  • Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg. De genopstiller alle fire.
  • Valg af suppleanter – p.t. har vi ingen.
  • Valg af ny revisor. Vi har en kandidat.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 3. april. Skriv til formand@hidrosadenitis.dk.

Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til forplejningen sætter vi pris på besked om deltagelse senest torsdag den 12. april 2017 på e-mail: info@hidrosadenitis.dk.