Nyt fra Roskilde om undersøgelse af gener og HS

I december 2016 efterlyste Patientforeningen HS Danmark deltagere til en undersøgelse af genetikken bag HS. Efterlysningen kom fra Peter Theut Riis, som er læge og forsker på Roskilde Universitetshospital. Vi har spurgt Peter, om det lykkedes at skaffe deltagere nok, og hvornår vi kan forvente resultater af undersøgelsen.

– Peter, du fortalte tilbage i december, at der var brug for 500 deltagere til undersøgelsen. Lykkedes det at finde så mange?

Vi har fået næsten 300 deltagere her i Roskilde og i Aarhus, som vi har taget blodprøver af, og som har besvaret vores spørgeskema. Dermed har vi deltagere nok, fordi vi har fået mulighed for at være med i Det Danske Bloddonorstudie, hvor vi også får 200-300 deltagere.

– Hvordan kan I vide, om bloddonorerne har HS?

Vi har nogle validerede spørgsmål, som med ret stor sikkerhed kan diagnosticere HS. Bloddonorerne svarer på tre spørgsmål, og ud fra dem kan vi med 92 % sikkerhed sige, om de har HS.

– Det lyder jo godt. Hvornår kan vi så forvente at få resultater fra undersøgelsen?

Der kommer nok til at gå halvandet til to år fra nu.

­– Hvad er det, der tager så lang tid?

At analysere 100.000 blodprøver. Vi har brug for at sammenligne blodprøver fra deltagere henholdsvis med og uden HS, og derfor skal vi vente på analyser fra alle bloddonorerne. Idéen i, at vi deltager i bloddonorstudiet er, at vi får en meget stor kontrolgruppe – en kontrolgruppe, der er så stor, at vores resultater får den kvalitet, som den slags undersøgelser bør have. På den måde får vi viden om forskellen på generne hos mennesker, der har HS, og dem, der ikke har.

– Så vi kan vente at høre mere i slutningen af 2018 måske?

Ja, eller måske først i 2019. Jeg synes også, det er længe at vente, men det er værd at vente på, fordi vores resultater bliver så meget bedre.

Imens vi venter på resultaterne kan du læse mere om Det Danske Bloddonorstudie hér

De tre validerede spørgsmål, som kan bruges til at stille diagnosen HS, kommer fra en undersøgelse, der blev lavet for nogle år siden (se den her). Den endelige formulering, som bliver brugt i undersøgelsen, er ikke offentliggjort endnu.