Velkommen til Patientforeningen HS Danmarks hjemmeside

Det er med stor glæde, at vi nu kan byde jer velkommen til Patientforeningen HS Danmarks hjemmeside.

Efter mange timers arbejde er vi nu i luften, og dette er første skridt på vejen til at udbrede kendskabet til HS og gøre os synlige som forening.

Der er mange måder at synliggøre foreningen på – vi har deltaget/deltager bl.a. i:
– Advisory Board-møde i Amsterdam, maj 2014 hvor patienter, læger og medicinalfirmaer deltager for at    blive klogere på HS.
– FOLKEMØDET 2014 på Bornholm i juni måned.
– Udarbejdelsen af rapport for Det Nationale Instiut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning    (KORA). Rapporten er udarbejdet med henblik på større indsigt i, hvad patienter med autoimmune kroniske lidelser oplever.

Vi håber at du finder støtte og får glæde af hjemmesiden – vi håber også at du vil kontakte os hvis du har gode råd, ideer og input, både til hjemmesiden og det fremtidige arbejde i foreningen.

Vil du være med til at udbrede kendskabet om HS, det fremtidige arbejde i foreningen og derved gøre det lettere for både patienter, pårørende og læger i fremtiden, kan du melde dig ind her.

Du har også mulighed for at støtte foreningen med en donation.